Çelişkiler İnsanı Kitabından

Yargı’da Kadrolaşma  

Çelişkiler İnsanı Kitabından

İslam Dünyası  

Çelişkiler İnsanı Kitabından

İslam ve Demokrasi  

Çelişkiler İnsanı Kitabından

Ne Pahasına Olursa Olsun Türk Devleti’nin Yanında Olmak (1)  

Çelişkiler İnsanı Kitabından

İnönü Dönemi: Salaklık, Dinsizlik, Bunaklık, Kafirlik, Ahmaklık  

Çelişkiler İnsanı Kitabından

“İslam Devleti” Kavramı    

Mescid-i Aksa Saldırılarının Arkasındaki Gerçek

1969’dan beri Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra’nın bulunduğu tepe yahudi saldırısı altında irili ufaklı yüzden fazla saldırı yapıldı ve bu saldırılarda şehit olanların sayısı yüzlerle, yaralananların sayısı ise binlerle hesaplanıyor. Sonuncusunu geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bundan bir önceki de 2014 başlarında yapılmıştı. Yahudinin derdi nedir? Neden durup durup oraya saldırıyor? Sadece ırkından tevarüs ettiği şeytani bir azgınlığın gereği mi? Yoksa kendine göre bir hesap ve plana mı dayalı? Doğru cevap ikincisi. 60 senelerinden Romalılar tarafından dünyanın dört bir tarafına dağıtılmalarından sonra 15.yy.da İspanya’daki Kabbalist bir grup haham, adına “Mesih Planı” dedikleri şeytani...